Цветан Стайков

От 2012 г. той се занимава с мероприятията на Лидия Турс. Изключително комуникативен, Цветан е човекът, който организира на място всички детайли за провеждането на едно успешно събитие.