Росица Александрова

Бакалавър по туризъм от Софийския университет и магистър Връзки с обществеността.

Работи в Лидия Турс от 2006 г. като Мениджър Групи и Входящ туризъм. Преди това е работила в друга агенция. Роси е най-отговорният и организиран член на екипа.