Боряна Мяшкова

Бакалавър по Управление на туризма, работи в Лидия Турс от 2012 г. като Консултант корпоративни клиенти.

Боряна е човек, на когото винаги може да се разчита.